Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ресорника на обробленні гарячого металу 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову пресів, кувальних та згинальних машин, штампів; кувальні властивості металу, який обробляє; допуски та припуски на оброблення; технічні умови на штампування, згинання та термічне оброблення ресорних листів; будову контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи товщиною понад 6 мм. Виконує гаряче штампування ресорних листів за заданим профілем на пресах різних конструкцій. Править, вальцює кінці ресорних листів за 8-9 квалітетами (3-м класом точності), завиває вушка ресор, бортових петель в гарячому стані на кувальних машинах різних конструкцій. Виконує термічне оброблення ресорних листів. Нагріває та наганяє хомути на ресори. Підналагоджує преси, кувальні машини та штампи. Замінює хомути листових ресор вантажних вагонів і тендерів. Ремонтує, розбирає, складає на шпильки, приганяє, налагоджує листові ресори вагонів і тендерів з кількістю листів в ресорі до 13 та наганяє на них хомути. Перевіряє зазори за допомогою вимірювального інструменту. Розганяє ресорні листи. Центрує хомути та регулює температуру їх нагрівання.