Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коваль-штампувальник на ротаційних машинах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля-штампувальника на ротаційних машинах 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми ротаційних кувальних машин, кувальних вальців і нагрівальних печей, які обслуговує; конструктивні особливості та будову бойків, кувальних вальців та секторних штампів; механічні властивості прутків, труб та інших виробів різних розмірів, які обробляє; температуру початку і кінця кування; вплив палива і газів на структури металу під час нагрівання; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче кування молібденових, вольфрамових та інших тугоплавких металів з діаметром менше 11 до 6 мм на ротаційних кувальних машинах з механічною подачею прутків і заготовок, а також кування тих же металів з діаметром понад 7 мм на машинах з ручною подачею прутків. Витягує-обтискує кінці прутків з діаметром понад 25 мм та труб з діаметром понад 50 мм в гарячому і холодному стані на роторних машинах "Еймуко", "Етна" та інших, кує на кувальних вальцях важкі та особливо важкі заготовки і поковки в гарячому стані. Регулює нагрівання заготовок і поковок відповідно до установлених режимів. Накатує шляхом деформації нагрітий метал, прямі, косі і спіральні зуби на налагоджених зубонакатних станах з додержанням заданих розмірів. Налагоджує штампи.

Приклади робіт
Заготовки пружин діаметром понад 25 мм - відтягування кінців з прутка. Кожухи півосей заднього моста автомашин - обтискання. Кулачки шарнірів автомашин - вальцювання на кувальних вальцях.