Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес та режим виробництва продукції; рецептури, розрахунок та складання їх, фізико-хімічні властивості, види сировини, напівфабрикатів, готової продукції; будову і принцип дії приладів, установлених на пультах керування; будову та конструктивні особливості апаратури, автоматів, видувної машини, схеми комунікацій, правила їх експлуатації; причини, які викликають несправності в роботі устаткування, способи їх виявлення та усунення; порядок ведення журналу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес із пульту керування на потокових комплексно-механізованих та автоматизованих лініях у виробництві харчової продукції і виробів, а також на установках для екструзійно-видувного формування. Здійснює розрахунок компонентів. Включає і виключає основне та допоміжне устаткування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, програмування, контрольно-вимірювальних приладів виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури, що належить до потокової комплексно-механізованої або автоматизованої лінії. Запобігає та усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму. Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, ЕОМ та за результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу. Здійснює керівництво всіма стадіями технологічного процесу, координує роботу, яку виконують робітники на лініях та окремих операціях, що належить до комплексу виробництва даної продукції.