Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник рекуперації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рекуперації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес рекуперації та ректифікації розчинників; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості отриманого продукту; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; режим догляду за устаткуванням; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес рекуперації та ректифікації розчинів. Готує устаткування - перевіряє справність систем адсорбції, провадить конденсацію, охолодження, ректифікацію. Подає пароповітряні суміші в апарат. Стежить за насиченням парів розчинників в адсорбері, відгонкою, випарюванням адсорбованих парів розчинників, конденсацією суміші парів розчинників і води в конденсаторі, нейтралізацією. Виділяє продукт ректифікацією та повертає його в технологічний процес. Промиває активоване вугілля в адсорбері шляхом рециркуляції розчину, який промивається. Контролює та регулює подавання пароповітряної суміші та температуру. Обслуговує рекупераційні установки, повітродувки, адсорбери, холодильники; насоси та інше устаткування. Обліковує рекуперований продукт. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.