Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник рекуперації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рекуперації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть процесу рекуперації та режим технологічного процесу; правила регулювання процесу; будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес рекуперації або виділення хімпродуктів з сполук у газовій фазі в присутності каталізатора, а також веде процес рекуперації та ректифікації розчинів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує устаткування - перевіряє справність систем абсорбції, охолодження, сепарування. Провадить відгонку, випарювання пари з абсорберів та їх охолодження, конденсує та сепарує суміші для відділки води. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.