Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію процесу одержання мікронізованих матеріалів; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; призначення та принцип роботи устаткування; правила роботи на струминних установках; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила регулювання процесів; правила відбору проб та методи проведення аналізу продукту; причини несправностей у роботі устаткування та методи їх усунення; технічні умови та державні стандарти на готовий продукт; фізико-хімічні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості сировини та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання мікронізованих (надтонких) матеріалів на струминних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Регулює навантаження на установку. Контролює синхронну роботу робочої камери та інших вузлів і агрегатів установки з метою одержання продукту потрібного мікронажу, роботу циклона та пилеочисної системи. Регулює температуру, тиск, розрідження у системі, стежить за ходом технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально. Обліковує витрати вихідних сировинних матеріалів та вихід готової продукції. Веде записи у технологічному журналі. Відбирає проби та провадить аналізи. Готує устаткування до ремонту. Виконує дрібний ремонт, чистить та змазує устаткування.