Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання мікронізованих матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний регламент одержання мікронізованих матеріалів; методи відпрацювання параметрів роботи установки під час переходу на мікронізацію різних видів продукції; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила безпечного ведення процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес та координує роботу апаратників одержання мікронізованих (надтонких) матеріалів на струминних установках. Відпрацьовує параметри роботи установки під час переходу на мікронізацію інших видів продукції. Організовує безпечну роботу на дільниці.