Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Укладач фтористих присадок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи кульових млинів, сушильних шаф, печей; види, властивості та призначення шихтових матеріалів та їх хімічний склад; будову вагів та правила зважування на них; режим сушіння.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає шихту з різних компонентів за заданою рецептурою. Виконує первинне сушіння солей фтористого натрію, хлористого калію та інших солей в електропечах згідно з установленим режимом. Зважує шихтові матеріали, в тому числі солі фтористого натрію, відповідно до заданої інструкції. Завантажує шихту в змішувальні барабани або кульові млини. Виконує механічне подрібнення та перемішування компонентів за встановленим режимом. Вивантажує готову масу на лист для завантаження їх в сушильні електропечі. Веде процес сушіння за інструкцією, вивантажує з сушильної печі та завантажує отриману масу в тигельну електропіч для підтримки заданої температури перед модифікуванням сплавів.