Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в системі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж або на енергопідприємстві на посадах керівників - не менше 10 років.

Знає та застосовує у діяльності: основні нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві і міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів і суб'єктів електроенергетики; Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Правила Держнаглядохоронпраці; Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ); Правила влаштування електроустановок (ПВЕ); електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики; сучасні методи господарювання та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж. Визначає, формулює і координує всі види діяльності Державної інспекції у відповідності із Законом про електроенергетику, Положенням про Держінспекцію з експлуатації електричних станцій і мереж на об'єктах електроенергетики, увімкнених до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Організовує роботу та ефективну взаємодію апарату управління і регіональних інспекторських груп Держінспекції з метою повного виконання завдань державного нагляду в електроенергетиці; діяльність Держінспекції на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, широкого розповсюдження передового досвіду. Вживає заходів щодо забезпечення Держінспекції кваліфікованими кадрами; найкращого використання знань та досвіду працівників; створення сприятливих умов праці. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу Держінспекції; забезпечення і збереження зайнятості працівників; зміцнення трудової та виробничої дисципліни; розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників Держінспекції. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці; відповідальність кожного працівника за доручену йому справу; додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління. Здійснює нагляд за ходом розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; розробленням заходів щодо запобігання виникненню цих порушень; організацією протиаварійної роботи на об'єктах електроенергетики; вчасним виконанням організаційно-розпорядчих документів Міністерства палива та енергетики України та органів вищого рівня. В окремих випадках створює комісії для розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком. Бере участь у технічних нарадах, конференціях і семінарах у межах компетенції Держінспекції, які проводить Міністерство палива та енергетики, а також інші міністерства та відомства; міжнародному співробітництві, вивченні, узагальненні та поширенні світового досвіду щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики у межах компетенції Держінспекції. Ініціює перегляд і розроблення нормативно-правових актів і нормативних документів з питань протиаварійної роботи, роботи з персоналом і з інших питань забезпечення надійності роботи Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.