Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на машинах контактного зварювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на машинах контактного (пресового) зварювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних контактних машин; механічні і технологічні властивості матеріалів, які зварює; читання принципових і монтажних електричних схем контактних машин, які обслуговує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Зварює на контактних і точкових машинах різних конструкцій відповідальні вироби, вузли, конструкції трубопроводів і ємностей з різних сталей, кольорових металів, сплавів і неметалевих матеріалів. Зварює тертям складений різальний інструмент.

Приклади робіт
Баки спеціального призначення для мастил і горючих рідин та паливні - зварювання. Бункери зернові - зварювання. Вузли крил і шасі літаків - зварювання. Головки дишлів, золотникові стояки, маятники, золотникові і гальмові тяги - зварювання. Електрошафи для металорізальних верстатів - зварювання. Зв'язки корпусу судна поздовжні - зварювання. Каркаси і сітки спеціальні - зварювання. Кільця жорсткості корпусів компресорів - зварювання. Кронштейни крил, педалі ножного керування і рамки радіаторів автомобілів - зварювання. Ланцюги якірні з маломагнітних сталей - зварювання. Муфти - приварювання до кінців труб, зварювання. Трубні елементи парових котлів з тиском до 4,0 МПа (38,7 атм) - зварювання. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - зварювання. Трубопроводи технологічні III і IV категорій (груп) і трубопроводи пари і води (III і IV категорій) - зварювання. Фільтри електромеханічні - зварювання. Циліндри гідравлічних підіймачів автосамоскидів - зварювання. Шпангоути - зварювання.