Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи розроблення керуючої програми для верстатів з програмним керуванням; конструктивні особливості верстатів з програмним керуванням, їх обробних комплексів, роботизованих технологічних комплексів та гнучких виробничих систем для оброблення деталей та складальних одиниць; будову складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; прийоми виконання робіт з діагностики і ремонту несправностей всіх систем устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує та регулює на холостому ходу та в робочому режимі багатоопераційні верстати і роботизовані технологічні комплекси верстатів з програмним керуванням для оброблення деталей та складальних одиниць з розробленням програм керування верстатами. Налагоджує та регулює гнучкі виробничі системи (ГВС) для оброблення деталей і складальних одиниць. Виконує діагностику, профілактику та ремонт несправностей всіх систем та вузлів устаткування.