Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості універсальних, спеціальних пристроїв і іншої оснастки для особливо складних верстатів з програмним керуванням; кінематичні та електричні схеми верстатів, які обслуговує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує на холостому ходу і в робочому режимі механічні та електромеханічні пристрої, багатоопераційних верстатів з програмним керуванням для оброблення деталей, які вимагають перестановок і комбінованого їх кріплення. Налагоджує і регулює обробні комплекси верстатів і систем верстатів з маніпуляторами з програмним керуванням для оброблення деталей. Налагоджує і регулює промислові маніпулятори (роботи) з програмним керуванням та устаткування дільниць ГАВ, яке застосовується в технологічному, електротехнічному, підіймально-транспортному і тепловому виробництвах. Виконує складні технологічні розрахунки, які необхідні під час налагодження верстатів та обробних комплексів верстатів з програмним керуванням.

Приклади робіт
Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних токарних верстатів для оброблення деталей: Валів з нарізанням різьби довжиною понад 1500 мм. Гребінок, калібрів різьбових, черв'яків багатозахідних. Коробок швидкостей, корпусів двигунів і суднових механізмів, складних корпусів турбін та насосів. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних фрезерних верстатів при обробленні деталей: Корпусів коробок швидкостей. Корпусів двигунів та суднових механізмів, корпусів гідротурбін. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних свердлильних, шліфувальних, електроерозійних верстатів для свердління і оброблення отворів і поверхонь в деталях за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності).