Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види та способи буріння (ручний ударно-обертальний, механічні: ударно-канатний, колонковий, вібраційний та шнековий, буріння великодіаметрових свердловин); призначення, будову бурової установки; правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування; будову бурових щогл, правила їх монтажу та демонтажу; технологію та вимоги до якості робіт; правила та способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах; технологічний процес виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; спорудження паль способом розкочування (розсунення ґрунту без його виносу на поверхню); технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання; особливості кожного технологічного процесу; методи цементації та бетонування свердловин; способи обробки промивальними розчинами; склад бетонних сумішей, вимоги до бетону в літній і зимовий періоди; методи контролю за якістю бетону; способи підводного бетонування паль; види арматурних каркасів для різних типів паль, марки арматурних сталей, марки бетону; методи встановлення каркасів у свердловину без бетону та заповнену бетоном; призначення, характеристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що використовуються під час буріння свердловин, вимоги до бурового та інш. інструменту в залежності від міцності гірських порід; методи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов; правила й особливості буріння свердловин поблизу існуючих споруд та інженерних мереж; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних, мастильних матеріалів, способи їх економії; правила виконання ловильних робіт; основи геології (назви порід, методи визначення їх міцності, фізичних властивостей, методи їх проходки), гідрогеології, електротехніки, гідравліки, пневматики, назви гірських розробок; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних, ліквідаційних робіт; правила роботи з кресленнями; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буровою установкою під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин; виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буро-ін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

Приклади робіт
Керування процесами: буріння (з урахуванням геологічних умов, появи непередбачених ускладнень, стану бурового устаткування, інструменту тощо); виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; кріплення свердловин трубами; виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Монтаж, демонтаж, переміщення, підготовка до роботи бурової установки, виставлення та регулювання бурового устаткування, вирівнювання й очищення місця для його установлення. Опускально-підіймальні роботи, витягування труб. Вибір осьової сили, частоти обертання інструменту, кількості подачі глиняного розчину, повітря для забезпечення оптимального режиму буріння. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Здійснення підводного бетонування паль. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб, бетононасосів. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Підбір бурового інструменту (ковшових бурів, коронок розширювачів, шнеків), заміна їх у процесі буріння. Зачищання вибою свердловин. Ловильні роботи. Обслуговування компресорів, працюючих у комплексі з бурильними верстатами, пересувних компресорів, виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті. Заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль. Монтаж, демонтаж випробувальних стендів паль. Керування ліквідаційними роботами. Вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику.