Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання установки, правила й інструкції з її експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці дід час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буровою установкою (типу BG-40 фірми "BAUER") під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин, виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменевоін'єкційним методами з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Бере участь у процесі буріння свердловин залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки, бере участь у плановому запобіжному ремонті.