Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів
Інструкція для посади "Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування парфумерних композицій та рідин 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: норми витрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів; методи та режим пофарбування рідин; повну характеристику спирту за ступенями очищення, питомою вагою, кольором та ін.; правила користування таблицями стандарту та таблицями для перерахування спирту з вагових одиниць на об'ємні; методи визначення якості та органолептичні характеристики сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції; будову, принцип роботи та правила експлуатації машин, апаратів, що працюють під тиском, контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного устаткування та комунікацій.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування композицій, запашників, настоїв, розчинів або парфумерних рідин. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів щодо забезпечення встановлених параметрів технологічного режиму виробництва: температури, тиску, інтенсивності перемішування, повноти розчинення, якості пофарбування, тривалості вистоювання та інших параметрів. Запобігає причинам відхилення від норм технологічного режиму. Веде розрахунок спирту за таблицями стандарту, перераховує його з вагових одиниць на об'ємні та виконує інші контрольні аналізи. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Забезпечує безперебійну роботу машин, перегінних та дробильних апаратів, механічних мішалок з пневмоприводами, апаратів екстрагування, автоматичної лінії з фотоелементом, усуває несправності в їх роботі. Веде встановлений облік та звітність.