Інструкція для посади "Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування парфумерних композицій та рідин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - норми витрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів;
      - методи та режим пофарбування рідин;
      - повну характеристику спирту за ступенями очищення, питомою вагою, кольором та ін.;
      - правила користування таблицями стандарту та таблицями для перерахування спирту з вагових одиниць на об'ємні;
      - методи визначення якості та органолептичні характеристики сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації машин, апаратів, що працюють під тиском, контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного устаткування та комунікацій.

1.4. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування композицій, запашників, настоїв, розчинів або парфумерних рідин.

2.2. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів щодо забезпечення встановлених параметрів технологічного режиму виробництва: температури, тиску, інтенсивності перемішування, повноти розчинення, якості пофарбування, тривалості вистоювання та інших параметрів.

2.3. Запобігає причинам відхилення від норм технологічного режиму.

2.4. Веде розрахунок спирту за таблицями стандарту, перераховує його з вагових одиниць на об'ємні та виконує інші контрольні аналізи.

2.5. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції.

2.6. Забезпечує безперебійну роботу машин, перегінних та дробильних апаратів, механічних мішалок з пневмоприводами, апаратів екстрагування, автоматичної лінії з фотоелементом, усуває несправності в їх роботі.

2.7. Веде встановлений облік та звітність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.