Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Маляр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 5 розряду –не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію приготування фарбувальних сумішей різних видів; види розпису та шрифтів; способи підбирання та складання трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь; правила кольороутворення та прийоми змішування пігментів з урахуванням їх хімічної взаємодії; вимоги до якості виконання малярних робіт; будову та правила експлуатації машин, механізмів, механізованого та електричного інструменту, правила їх налагоджування; правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи під час фарбування, художнього (альфрейного) опоряджування та ремонту поверхонь.

Приклади робіт
Рельєфне та фактурне фарбування. Аерографічне опорядження поверхні. Орнаментальний розпис у декілька тонів. Об'ємний розпис. Розпис за рисунками та ескізами від руки та за припорохом. Складання тональної гами особливо складних фарбувальних складів за зразками. Декоративне лакування, бронзування, золочення та сріблення поверхонь. Фарбування металевих конструкцій прогонових споруд мостів та шляхопроводів.