Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розчинення 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні основи та суть технологічного процесу розчинення; фізико-хімічні властивості сировини; розчинників, активаторів, готового продукту; вимоги до сировини та готового продукту; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес розчинення твердих та рідких речовин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує сировину, завантажує в реакційний апарат. Вивантажує продукт. Відбирає проби. Чистить устаткування. Готує устаткування до ремонту. Обслуговує технологічне устаткування.