Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову екранувального верстата; марки кабелів, які екранує та екранувальних матеріалів; технологічні інструкції з екранування; призначення та застосування контрольно-вимірювального інструменту; вимоги до готової продукції; види браку та способи його запобігання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Екранує жили, проводи та кабелі мідними стрічками, алюмінієвою фольгою та іншими екранувальними матеріалами на екранувальному верстаті. Відбирає, встановлює та заміняє рулони з мідною стрічкою, котушки з алюмінієвою фольгою. Встановлює та заміняє віддавальні та приймальні барабани. Заправляє матеріали, якими екранує, жили, проводи та кабелі у вузли екранувального верстата. Рівномірно укладає готові жили проводу та кабелю на приймальний барабан. Контролює геометричні параметри екранувального пошиття контрольно-вимірювальними інструментами. Стежить за якістю накладання екранувального матеріалу, запобігає відхилення від заданого перекриття. Підналагоджує та бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.