Інструкція для посади "Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову екранувального верстата;
      - марки кабелів, які екранує та екранувальних матеріалів;
      - технологічні інструкції з екранування;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювального інструменту;
      - вимоги до готової продукції;
      - види браку та способи його запобігання.

1.4. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Екранує жили, проводи та кабелі мідними стрічками, алюмінієвою фольгою та іншими екранувальними матеріалами на екранувальному верстаті.

2.2. Відбирає, встановлює та заміняє рулони з мідною стрічкою, котушки з алюмінієвою фольгою.

2.3. Встановлює та заміняє віддавальні та приймальні барабани.

2.4. Заправляє матеріали, якими екранує, жили, проводи та кабелі у вузли екранувального верстата.

2.5. Рівномірно укладає готові жили проводу та кабелю на приймальний барабан.

2.6. Контролює геометричні параметри екранувального пошиття контрольно-вимірювальними інструментами.

2.7. Стежить за якістю накладання екранувального матеріалу, запобігає відхилення від заданого перекриття.

2.8. Підналагоджує та бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Екранувальник жил, проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.