Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Оператор з підтримування пластового тиску 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підтримання пластового тиску 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: характеристику розроблюваного родовища, системи дії на нафтовий поклад, призначення і будову підземного і наземного обладнання, схему обв'язки насосної станції, розподільних приладів, нагнітальних свердловин; види поточного і капітального ремонту нагнітальних свердловин; методи збільшення прийомистості свердловин; освоєння і дослідження нагнітальних свердловин; призначення, будову, правила експлуатації систем автоматики, телемеханіки, програмних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує нагнітальні свердловини з робочим тиском 12,5 МПа (125 кгс/кв.см) і більше і обсягом закачування води понад 7200 куб.м/добу, розподільних приладів і водоводів. Веде всі необхідні роботи щодо відновлення і підтримання прийомистості нагнітальних свердловин. Виконує контрольно-вимірювальні і налагоджувальні роботи в пунктах обліку закачування. Контролює роботу засобів захисту трубопроводів і обладнання свердловин від корозії. Бере участь у роботах щодо підготовки нагнітальних свердловин до капітального і поточного ремонту. Приймає нагнітальні свердловини з ремонту, освоює і пускає їх в експлуатацію. Контролює роботу засобів автоматики, телемеханіки і контрольно-вимірювальних приладів. Контролює ведення вахтового журналу та первинної документації з обліку закачування робочого агенту. Керує роботою вахти.