Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Стовбуровий 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу робот або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією стовбурового (підземного) 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову клітей, скіпів, баддів, засувів, площадок, дозаторів, запобіжних ґрат, люків; принцип дії штовхачів і компенсаторів висоти, стопорів, кулачкових механізмів; правила спускання і підіймання людей та вантажів по стовбуру; типи вагонеток; звукову та світлову сигналізацію під час спускання і підіймання людей та вантажів; способи й засоби навантаження, розвантаження, підіймання і спускання довгомірних матеріалів, громіздкого обладнання, вибухових речовин та засобів підривання; правила експлуатації лебідок, штовханів та перекидачів; правила обліку кількості піднятого вантажу; графік роботи стовбура; зовнішні ознаки, що відрізняють корисну копалину від пустих порід; способи виявлення й усунення неполадок у роботі дозаторної установки, усунення заторів; допустиме навантаження під час підіймання і спускання вантажів та людей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає та подає сигнали з шахти на поверхню і з поверхні машиністу підіймальної машини стосовно підіймання та спускання людей і вантажів на стовбурах з добовою плановою видачею корисної копалини та породи: у разі обслуговування стовбурів з добовим плановим видаванням корисної копалини і породи: під час вантажного підіймання - 1250 т і більше: вантажолюдського - 750 т і більше; скіпового - понад 6000 т; під час обслуговування вантажолюдського підіймання на стовбурах шахт, що будуються; під час обслуговування автоматизованих комплексів з видавання корисної копалини шахт на головному стовбурі. Встановлює та закріплює вагонетки й платформи в кліті та вивантажує їх. Спостерігає за справною роботою механізмів та пристроїв шахтового стовбура. Керує кулачковими пристроями, штовхачами, хитними площадками, стопорами та іншими механізмами з навантаження клітей, скіпів і баддів. Приймає навантажені та відправляє порожні вагонетки на приймальній площадці похилих шахт. Відкриває і закриває ляди під час проходження стовбурів, запобіжні грати, дозувальні пристрої та спостерігає за їхньою справністю, веде облік виданих з шахти та спущених в шахту матеріалів. Бере участь у спусканні, підійманні й вивантаженні довгомірних матеріалів та важкого обладнання. Забезпечує встановлений порядок і правила підіймання та спускання. Приймає виїзні жетони. Спостерігає за справним станом засобів підіймання, гальмових та запобіжних пристроїв, засобів сигналізації. Спостерігає за вантажними кривими та правильною посадкою скіпа. Робить дрібний ремонт сигнальних пристроїв, клітей, люків та засувів. Керує запобіжними пристроями. Прибирає розсипану гірничу масу, очищає скіпи. Відкачує воду, обслуговує насоси.

Спеціалізація
При обслуговуванні допоміжних стовбурів з спускання і підіймання тільки матеріалів, обладнання, запасних частин встановлюється 1 розряд. На стовбурах з великим припливом води за встановленими переліками, затвердженими органами вищого рівня та за погодженням з відповідними профспілковими комітетами, розряд стовбурового може бути встановлений на один розряд вище передбаченого, залежно від навантаження на стовбур.