Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Стовбуровий 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи стовбуровим 1 розряду не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову шахтних клітей, скіпа, цебер, затворів, площадок, дозаторів запобіжних грат, люків, принцип дії штовхача та компенсаторів висоти, стопорів, кулачкових механізмів, парашуту, правила опускання та підіймання людей та вантажів стовбуром, типи вагонеток, блоковізків, тюбінговізків; звукову та світлову сигналізацію під час опускання та підіймання людей та вантажів; способи та прийоми навантажування, розвантажування, підіймання та опускання довгомірних матеріалів, громіздкого устаткування, вибухових речовин і засобів для проведення вибухів; правила експлуатації лебідок, штовхачів та перекидачів; правила обліку кількості піднятих вантажів; графік роботи стовбура; способи виявлення та усунення несправностей у роботі дозаторного пристрою, усунення заторів; допустиме навантаження під час підіймання та опускання вантажів і людей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з обслуговування шахтного стовбура - приймання та подавання сигналів із шахти на поверхню та з поверхні машиністу підйомної машини з підіймання матеріалів, устаткування, запасних частин та опускання людей та вантажів.

Приклади робіт
Під час обслуговування шахтного стовбура на будівництві метрополітену з добовою плановою видачею породи: під час вантажнолюдського підіймання - до 400 т; під час скіпового підіймання - до 200 т; під час опускання-підіймання людей - незалежно від навантаження. Установлення та закріплення вагонеток, блоковізків та тюбінговізків у кліті та їх розвантаження. Спостереження за справністю роботи механізмів та устаткування шахтного стовбура. Керування кулачковими пристроями, штовхачами, площадками, що хитаються, стопорами та з навантажування клітей, скіпів та цебер. Приймання навантажених і відправлення порожніх вагонеток на прийомній площадці похилих шахт. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура, захисних грат, дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю, облік виданих із шахти та опущених до шахти матеріалів. Участь в опусканні, підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання. Прийом виїзних жетонів. Спостереження за справним станом засобів підіймання гальмівних і запобіжних пристроїв, засобів сигналізації. Спостереження за завантажувальними кривими та правильною посадкою скіпа. Дрібний ремонт сигнальних пристроїв, клітей, люків та затворів. Керування запобіжними пристроями. Прибирання розсипаної породи, очищення скіпа.