Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник круп'яного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила ведення технологічних процесів на крупозаводах; найбільш оптимальні режими очищення, гідротермічного оброблення, лущення, дроблення, шліфування, полірування, сушіння крупи; вимоги до якості зерна, готової продукції, відходів; технологічні властивості зерна; будову устаткування крупозаводів, правила його ефективного використання; норми питомих навантажень на устаткування; норми виходу та якості крупи; методи контролю роботи машин, способи виявлення та усунення несправностей в їх роботі; правила та черговість пуску і зупинки устаткування; порядок проведення планово-запобіжного ремонту, заміни сит; порядок заповнення журналу обліку переробленого зерна, вироблення готової продукції; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес очищення зернової маси від домішок, гідротермічного оброблення круп'яних культур, лущення зерна, дроблення, шліфування, плющення, полірування крупи. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу зерноочисних, лущильних, дробильних, шліфувальних, плющильних, полірувальних машин та механізмів. Налагоджує, регулює режими технологічних процесів: очищення, гідротермічного оброблення, лущення, дроблення, шліфування, плющення, полірування, сушіння крупи. Контролює якість продукції, що випускається, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів та органолептично. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Веде облік кількості виробленої продукції та відходів. Веде записи в змінному журналі. Бере участь у ремонті устаткування крупозаводу. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та обслуговуваного устаткування. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування зерноочисного, рушального та вибійного відділень.