Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сірчистої кислоти 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виробництва сірчистої кислоти; принцип роботи і правила експлуатації сірчистої печі, поглинальних башт та іншого обслуговуваного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування сірчистої кислоти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подрібнює сірку. Бере участь у завантаженні сірчистих печей подрібненою сіркою і розпалює піч. Підтримує заданий режим роботи сірчистої печі. Періодично чистить печі та газоходи. Стежить за роботою сірчистої печі, поглинальних башт, компресорів і насосів.