Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сірчистої кислоти 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і технологічний режим виробництва сірчистої кислоти; будову сірчистої печі, поглинальних башт, субліматорів, насосів та іншого устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними; вимоги до якості сірки й сірчистої кислоти та способи їх забезпечення; правила відбирання проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування сірчистої кислоти. Завантажує сірчисті печі подрібненою сіркою, розпалює печі. Забезпечує заданий режим роботи сірчистої печі. Контролює і регулює подавання повітря в піч. Дотримується потрібного розрідження у системі. Наповнює поглинальні чани водою, стежить за поглинанням сірчистого газу водою. Перекачує сірчисту кислоту. Контролює і регулює роботу сірчистої печі, поглинальних башт, чанів для приготування сірчистої кислоти, компресорів і насосів. Відбирає проби для контролю концентрації сірчистої кислоти.