Категорія - Робітники |  Галузь - Хіміко-фотографічні виробництва
Інструкція для посади "Поливальник світлофільтрів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією поливальника світлофільтрів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію знімання та обробки кольорових кінофотоматеріалів; технологію виготовлення всіх видів кінознімальних та інших світлофільтрів; кінофотоматеріалознавство; основи оптики, фотохімії та кольорознавства; техніку лабораторних робіт; основи кінознімальної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес поливання кінознімальних та інших світлофільтрів. Розраховує та виготовляє складні знімальні світлофільтри за задумом та ескізами, розробленими кінооператором. Здійснює спектрофотометричні та фізичні випробування анілінових барвників та веде альбом випробувань. Вносить виправлення в розраховану рецептуру світлофільтрів у зв'язку з заміною барвників, які входять в рецептуру, на барвники інших партій або з іншими спектрофотометричними характеристиками. Провадить проміри у відбитому світлі спектродензографа системи Гольдберга та універсальному фотометрі. Провадить проміри на фотоелектричному спектрофотометрі. Здійснює експериментальні поливання світлофільтрів або розбирає нові рецептури та нові види світлофільтрів. Виготовляє дифузійні світлофільтри аерографічним способом. Виготовляє кольорові контрольні шкали та тести для визначення якості кінофотоматеріалів. Виготовляє складні тести для визначення якості роботи кінознімальної апаратури, оптики та робіт науково-дослідних лабораторій. Виготовляє випробувальні радіальні та анаморфотні міри для проведення робіт у відбитому та прохідному світлі під час перевірки якості роботи кінознімальної оптики та іншої апаратури науково-дослідних лабораторій. Підбирає та склеює інтерференційні світлофільтри.