Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Диспетчер поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві (філіалі, підрозділі) не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні документи з питань організації роботи поштового зв'язку; адміністративно-територіальний поділ України; перспективи розвитку підприємства (філіалу); організацію і технологічні процеси в поштовому зв'язку; плани наплавлення пошти; виробничі зв'язки між філіалами та структурними підрозділами; положення про диспетчерську службу; контрольні терміни оброблення і розклад руху транспорту, задіяного для перевезення пошти; порядок ведення виробничої документації; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні комплексу організаційних заходів, спрямованих на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах (підрозділах) підприємства. Здійснює постійний контроль за своєчасним проходженням та доставкою всіх видів поштових відправлень та періодичних видань усіма видами транспорту. Контролює відправку пошти відповідно до планів направлення пошти і розкладу руху поштового транспорту, контролює повідомлення підрозділів про порушення, які виникли під час відправлення пошти та про зміни графіку руху поштового транспорту, задіяного для перевезення пошти, вживає заходів для усунення порушень. Вживає оперативних заходів у випадку несвоєчасного виходу газет з друку, відміни або затримки поштового транспорту, відчеплення поштових вагонів від поїздів, вимушеної зміни схем направлення пошти і маршрутів руху транспорту та в разі надзвичайних ситуацій і доповідає керівництву. Веде диспетчерський журнал. Вносить пропозиції щодо змін маршрутів і планів перевезення пошти. Керує роботою працівників диспетчерської служби.