Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування електроустановок 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: теорію автоматичного регулювання; цифрові, аналогові та інтегральні схеми захисту мікросхем від впливу статичного електричного струму; технічні вимоги до електрообладнання; усі схеми первинної і вторинних мереж електроживлення; схеми усіх пристроїв електрообладнання (схема стабілізаторів напруги, напівпровідникових випрямлячів; схеми телекерування і способи їх налагодження; вимірювальні прилади, які використовуються в роботі; основи теорії електроніки, електротехніки, автоматики та електропостачання; правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує і ремонтує автоматизовані електроустановки із складними схемами на логічних елементах (випрямлячі, перетворювачі, дизель-генератори тощо) із застосуванням електронних приладів вимірювання та електронних пристроїв телемеханіки й телекерування. Обслуговує дослідні електроустановки, пристрої автоматизованого включення резерву, трансформаторні підстанції. Ремонтує електронні пристрої регулювання температури та частоти. Складає функціональні схеми електронних пристроїв автоматики з достатньо кваліфікованим розрахунком передаточних функцій. Здійснює складні вимірювання змінного і постійного струмів, які впливають на роботу обчислювальної техніки, із застосуванням осцилографа, аналізатора гармонік, частотоміра. Доводить електричні показники обладнання до чинних норм. Обслуговує, ремонтує і налагоджує автоматизовані дизель-електростанції. Працює з проектною документацією на нове монтоване обладнання.

Приклади робіт
Проведення складних вимірювань змінного струму, який впливає на роботу обчислювальної техніки; ремонт електронних пристроїв автоматизованого включення.