Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Пресувальник-віджимач харчової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника-віджимача харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні режими виділення олії і жиру із жирової сировини, правила їх регулювання; будову пресів і правила їх обслуговування; вимоги до якості продукту пресування; норми виходу продукту; способи забезпечення якості продукції і норм виходу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес віджимання олії з харчової сировини на пресах різних систем періодичної дії. Підігріває і зволожує сировину до установленої норми; рівномірно подає її на преси і передає на наступні операції. Контролює роботу пресів (швидкість пресування), розподільних шнеків, транспортуючих пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Забезпечує установлені норми виходу олії, її якість та мінімальний вміст олії в макусі. Відбирає проби. Регулює тиск, температуру, час віджимання залежно від вмісту олії в продукті. Включає та виключає устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування.

Приклади робіт
Одержання олії із зародку зерна, какао тертого, олійного насіння.