Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Пресувальник-віджимач харчової продукції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника-віджимача харчової продукції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію пресування; способи одержання олії з різних видів олійної сировини; режими віджимання; будову, конструктивні особливості, правила регулювання обслуговуваного устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; причини відхилень у технологічному режимі і способи їх усунення; державні стандарти на готовий продукт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання високоякісної олії і макухи із олійних культур на пресах безперервної дії різних систем і конструкцій. Забезпечує рівномірне завантаження пресу мезгою. Запускає і зупиняє прес, налагоджує його роботу. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально якість (ступінь здрібнення, зволоження, обжарювання) сировини, яка надходить на пресування, якість і зовнішній вид макухи. Контролює вміст олії в макусі, якість олії за результатами хімічних аналізів і органолептично. Подає олію на попереднє очищення, наступну обробку. Регулює режими роботи устаткування, усуває несправності в роботі преса.