Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Механік основного виробництва I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка основного виробництва II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються діяльності служби; технічні характеристики; конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режими роботи обслуговуваного обладнання; методи планування; організацію та технологію ремонтних робіт; порядок складання технічної документації; основи технології основного виробництва; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою спеціалізованих бригад з ремонтного обслуговування використовуваного обладнання. Забезпечує: технічно грамотну та безаварійну експлуатацію обладнання основного виробництва вуглезбагачення, вентиляційних і протипожежних установок; своєчасний та якісний ремонт і модернізацію використовуваної техніки. Організовує: періодичні огляди обладнання і складання графіків планово-запобіжних ремонтів, паспортів; вивчення режиму роботи обладнання, причин і тривалості його простою, облік виконаних робіт з ремонту та модернізації; визначення напрацювання окремих деталей та вузлів з метою виявлення причин передчасного спрацювання. Розробляє і впроваджує прогресивні методи ремонту та відновлення вузлів і деталей, а також заходи щодо скорочення простоїв та збільшення термінів служби обладнання, зниження вартості та поліпшення якості ремонту. Бере участь: у розслідуванні причин аварій обладнання, у розробленні заходів щодо запобігання аварій та виробничого травматизму; у складанні планів матеріально-технічного постачання; в обговоренні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій. Проводить інструктаж щодо безпечних методів ведення робіт, контролює виконання нарядів та дотримання правил безпеки й технічної експлуатації персоналом обслуговування. Веде установлену документацію, звітність.