Інструкція для посади "Механік основного виробництва I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік основного виробництва I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка основного виробництва II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються діяльності служби;
      - технічні характеристики;
      - конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режими роботи обслуговуваного обладнання;
      - методи планування;
      - організацію та технологію ремонтних робіт;
      - порядок складання технічної документації;
      - основи технології основного виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік основного виробництва I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік основного виробництва I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік основного виробництва I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік основного виробництва I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою спеціалізованих бригад з ремонтного обслуговування використовуваного обладнання.

2.2. Забезпечує: технічно грамотну та безаварійну експлуатацію обладнання основного виробництва вуглезбагачення, вентиляційних і протипожежних установок; своєчасний та якісний ремонт і модернізацію використовуваної техніки.

2.3. Організовує: періодичні огляди обладнання і складання графіків планово-запобіжних ремонтів, паспортів; вивчення режиму роботи обладнання, причин і тривалості його простою, облік виконаних робіт з ремонту та модернізації; визначення напрацювання окремих деталей та вузлів з метою виявлення причин передчасного спрацювання.

2.4. Розробляє і впроваджує прогресивні методи ремонту та відновлення вузлів і деталей, а також заходи щодо скорочення простоїв та збільшення термінів служби обладнання, зниження вартості та поліпшення якості ремонту.

2.5. Бере участь: у розслідуванні причин аварій обладнання, у розробленні заходів щодо запобігання аварій та виробничого травматизму; у складанні планів матеріально-технічного постачання; в обговоренні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій.

2.6. Проводить інструктаж щодо безпечних методів ведення робіт, контролює виконання нарядів та дотримання правил безпеки й технічної експлуатації персоналом обслуговування.

2.7. Веде установлену документацію, звітність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік основного виробництва I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік основного виробництва I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік основного виробництва I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік основного виробництва I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік основного виробництва I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік основного виробництва I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік основного виробництва I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік основного виробництва I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік основного виробництва I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік основного виробництва I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.