Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Дегоржер 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виробництва шампанського та ігристих вин пляшковим методом; сутність і значення процесу дегоржажу, правила його проведення; стандарти на ігристі вина; біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, вуглекислоти; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, пристроїв дегоржажного відділення; правила ведення обліку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес дегоржажу - скиду переведеного на пробку та попередньо замороженого осаду у виробництві шампанського та ігристих вин пляшковим методом. Перевіряє прозорість вина, правильність заморожування осаду та відсутність його на стінках пляшок, підготовлених до дегоржажу. Витягає пробку, викидає осад, обмиває шийки пляшок вихідною піною. Органолептично визначає відсутність у вині сторонніх запахів. Установлює пляшки в приймальні пристрої лікеродозувальної машини. Веде облік.