Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Девіатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на суднах - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші матеріали, що стосуються питань забезпечення надійної роботи технічних засобів судноводіння; правила плавання та запобігання зіткненню суден у морі; судноводіння, лоцію; маневрені якості суден; будову, принцип дії, технічні характеристики, експлуатаційні дані, правила технічної експлуатації радіопеленгаторів, магнітних компасів та пов'язаних із ними периферійних приладів, їх настроювання та ремонт; теорію девіації магнітного компасу і радіонавігації; новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі технічних засобів судноводіння; основи економіки, організації виробництва і праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу з ремонту, настроювання, знищення магнітної та радіодевіації магнітних компасів, радіопеленгаторів, а також забезпечує справну роботу пов'язаних із ними периферійних приладів. Визначає та розраховує таблиці залишкової магнітної і радіодевіації. Перевіряє правильне установлення та монтаж радіопеленгаторів, магнітних компасів та пов'язаних із ними периферійних приладів, забезпечує їх справний технічний стан. Інструктує штурманський склад з питань технічної експлуатації згаданих приладів. Контролює наявність і правильне ведення технічної документації на магнітні компаси, радіопеленгатори і пов'язані з ними периферійні прилади. Проводить паспортизацію вказаного устаткування. Розробляє пропозиції щодо постачання суден матеріалами та запасними частинами до технічних засобів судноводіння. Веде встановлену документацію з обліку роботи на суднах технічних засобів судноводіння із виконання обсягу девіаційних робіт. Використовує в практичній діяльності новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі технічних засобів судноводіння.