Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Виноградар 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виноградаря 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: чинне земельне законодавство; основи ринкової економіки, оплати, нормування та організації праці; сучасну агротехніку та технологію вирощування винограду; машини та знаряддя для виконання робіт, їх регулювання, налагодження та усунення дефектів і несправностей; методи захисту рослин від шкідників та хвороб; систему добрив; вимоги споживача до якості продукції; державні стандарти та сорти винограду; нормування, організацію та оплату праці; основи ринкової економіки; чинне земельне законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Високопродуктивно використовує машини й знаряддя на виконанні кінно-ручних робіт з внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних та мінеральних добрив, захисту рослин від хвороб, шкідників та бур'янів, підживлення рослин та догляду за ними. Підвищує продуктивність праці та якість продукції. Додержується вимог споживача до якості продукції та державних стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Підживлення рослин, внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних і мінеральних добрив. Формування і обрізування кущів винограду. Садіння і підсаджування винограду саджанцями. Щеплення виноградних чубуків вручну. Ремонт (оновлення) маточників та виноградників саджанцями і зеленими відсадками. Обстеження виноградників на зараженість філоксерою. Захист розсадників та виноградників від шкідників та хвороб обприскуванням та обпилюванням їх. Закидання чубуків під час садіння.