Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор вирощування дріжджів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування дріжджів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему вирощування дріжджів і параметри технологічного процесу; будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; властивості сировини та напівфабрикатів, вимоги до них; умови стерильної роботи; методику проведення аналізів; основи умов життєдіяльності дріжджів та інших мікроорганізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технологічний процес вирощування дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Контролює і регулює параметри процесу вирощування дріжджів. Контролює накопичення дріжджової маси. Дозує надходження в апарати живильного середовища. Попереджує і ліквідує причини відхилення від норм технологічного режиму. Коригує технологічний процес за даними контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу в технологічному журналі. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.