Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор вирощування чистої культури дріжджів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування чистої культури дріжджів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему вирощування чистої культури дріжджів; будову основного та допоміжного устаткування; засоби антисептування виробничих субстратів та санітарного обробки технологічного устаткування; методику визначення активності дріжджових клітин; методику аналізів; правила стерильної роботи; методику мікробіологічного контролю стерильності устаткування; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції та вимоги до них; умови життєдіяльності дріжджів і мікроорганізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технологічний процес розмноження та вирощування чистої культури дріжджів. Дозує живильні розчини та технологічне повітря за допомогою дистанційного пульту керування. Контролює та регулює параметри процесу: температуру, тиск, аерацію pH-середовища, відсоток сухих речовин, накопичення біомаси за допомогою дистанційного пульту керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає внесенню сторонньої мікрофлори і здійснює заходи з припинення розвитку бактеріальної інфекції. Проводить контрольні аналізи. Передає чисту культуру до виробництва. Веде записи в технологічному журналі. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.