Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Телеграфіст 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телеграфіста 2 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру й обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі роботи телеграфіста 3 і 2 класів. Виконує оброблення телеграм, телексів та іншої інформації на схемному комутаторі, комутаторі особливої кореспонденції, на робочих місцях службових переговорів і циркулярної передачі особливо важливої інформації. Оброблює телеграми "Поза категоріями", "Позачергові", "Президент України", "Вища урядова", "Урядова". Користується журнальними та архівними даними ЕОМ за допомогою кодограм. Виводить інформацію і здійснює подальше її оброблення. Здійснює контроль передачі міжнародних телеграм. Готує інформацію для взаєморозрахунків з підприємствами поштового зв'язку. Перевіряє правильність тарифікації. Контролює витрати експлуатаційних матеріалів, квитанційних книжок, художніх бланків тощо та веде відповідну документацію. Працює на всіх типах кінцевого обладнання.