Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Виконавчий директор федерації виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України; укази і розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України: законодавчі та нормативно-правові акти державних органів з питань, які стосуються його діяльності, державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює фінансово-господарську та іншу комерційну діяльність федерації, працює над зміцненням матеріально-технічної бази федерації, сприяє роботі з вдосконалення спортивного інвентарю, форми, спеціального обладнання. Надає практичну організаційну та методичну допомогу місцевим осередкам федерації у роботі щодо залучення населення до занять відповідним видом спорту. Сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців даного виду спорту.