Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність; форми і методи організації роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей; сучасні методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності центру, що спрямовані на відродження та розвиток української національної культури і культур народів, які проживають в Україні. Організує роботу з створення належних умов для спілкування людей у сфері дозвілля, сімейного відпочинку; забезпечує надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам у вдосконаленні форм і методів організації дозвілля. Розробляє та бере участь в реалізації регіональних програм відродження та розвитку традиційної народної культури. Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших структурних підрозділів центру. Діє під імені центру. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами. Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за центром майна. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає заходів щодо морального заохочення, забезпечення центру кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.