Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник формування синтетичного каучуку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему окремих стадій процесу; принцип роботи і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні властивості латексу, електролітів; правила регулювання окремих стадій технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу формування синтетичного каучуку у вигляді стрічки на стрічковідливальній машині під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та перекачує латекс на коагуляцію, готує розчин електроліту, коагуляції латексу, подає розчин серуму, латексу, зрошувальної води на стрічковідливальну машину. Регулює подавання вихідного продукту, дозування за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Обслуговує насоси, ємкості, мішалки, редуктори.