Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення сірки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення сірки 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і схему виділення сірки шляхом спалювання кислих газів; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості метановодневої фракції, кислих газів, каталізатора, сірки; технологічний режим; правила регулювання процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення сірки шляхом спалювання кислих газів відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання сірки. Контролює дотримання технологічного регламенту спалювання кислих газів в котлах-утилізаторах, конденсації парів сірки, одержання сірки в реакторах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку котлів-утилізаторів, реакторів, сіркоуловлювачів, насосів. Розраховує коефіцієнт конверсії, відсоток виходу сірки. Керує підлеглими робітниками.