Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення фтористого бору 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу виділення фтористого бору; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості олеуму, борного ангідриду, тетрафторборату калію, фтористого бору, лугу; правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу виділення фтористого бору відповідно до робочої інструкції. Приймає олеум, завантажує в ємкості, зважує та подає в реактор. Завантажує борний ангідрид, тетрафторборат калію в реактор. Здійснює нагрівання та виділення фтористого бору. Осушує та відкачує у відділення полімеризації реакційну масу, що виділена з реактора, та нейтралізує її. Зливає відпрацьований луг. Готує стабілізатор. Регулює процес дозування, температуру за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції. Записує показники у виробничий журнал. Відбирає проби.