Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер лампової", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються роботи лампової; будову, конструктивні особливості, призначення та режими роботи обладнання лампової, світильників, саморятівників, протипилових респіраторів і приладів контролю рудникової атмосфери, правила їх технічної експлуатації та технологію ремонтних робіт; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує приймання, зберігання, видавання та облік світильників, саморятівників, приладів контролю рудникової атмосфери та протипилових респіраторів, підривних машинок. Здійснює контроль за своєчасним ремонтом шахтових світильників виявляє несправні світильники для вилучення з експлуатації. Організовує перевірку саморятівників на герметичність. Здійснює контроль за режимом заряджання світильників. Організовує санітарне оброблення протипилових респіраторів, огляд і ремонт підривних машинок. Керує робітниками лампової, забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання обладнання. Проводить виробничий інструктаж робітників, сприяє розвитку суміжності професій, розширенню зон обслуговування її використання інших прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції про перегляд норм виробітку і розцінок, бере участь у тарифікації робіт та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам лампової. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Забезпечує дотримання санітарних норм і протипожежних заходів у приміщенні лампової; веде встановлену документацію, звітність.