Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник концентрування кислот 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу концентрування кислот; призначення і принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості азотної та сірчаної кислот; правила відбору проб; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу концентрування розчинів сірчаної та азотної кислот методом концентрування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює рівень кислоти у сховищах та збірниках, температуру у холодильниках та підігрівниках, видавання кислоти з усіх працюючих апаратів у сховища, подавання купоросного масла із сховищ у збірники, спрямування потоків кислоти з відділення на склад за показаннями контрольно-вимірювальних приладів вручну за допомогою вентилів та засувок, за результатами аналізів та візуально. Відбирає проби та провадить періодично аналізи концентрації відпрацьованої та продукційної кислоти з кожної працюючої колони і після холодильників, кислотності стічних вод та конденсату після випарників і нагрівників. Обслуговує концентраційні колони, концентратори, ексгаустери, насоси, випарники, підігрівники, холодильники та інше устаткування. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.