Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник конденсації 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конденсації 5 розраду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; хімізм та параметри процесу конденсації; будову і правила експлуатації устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; методику проведення аналізів; методику розрахунку компонентів, які завантажуються; державні стандарти або технічні умови на сировину та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес конденсації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Контролює та регулює процес конденсації відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Провадить контрольні аналізи. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, за станом і роботою устаткування. Вимірює витрати сировини та виходу готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.