Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Питлівник II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією питлівника - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах; технологічні схеми розмелювання зерна, підготовки його до помелу, руху готової продукції, висівок та відходів; основне технологічне устаткування на підприємстві та принципи його роботи; типові технологічні процеси та режими виробництва; стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації; методи проведення патентних досліджень; основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування; основи економіки, організації праці і виробництва; основи трудового законодавства про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва борошна та манної крупи. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, розмелювання зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами, виробництвом продукції встановленої якості. Бере участь у складанні пропорції складових зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній помольній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень. Складає відомості про перероблену кількість зерна і одержану продукцію, висівки, відходи та подає їх у бухгалтерію борошномельного підприємства. Підготовляє й опрацьовує баланс за етапами або всім технологічним циклом. Робить записи про недоліки в роботі устаткування. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня і якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва. Вивчає нові технологічні процеси виробництва борошна та сприяє їх упровадженню на підприємстві. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технологій та режимів виробництва. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.