Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Підганяльник котушок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи радіоапаратури та приладів, які обслуговує, а також вузлів апаратури та приладів; призначення, умови та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв; правила перевірки та вимірювань електричних величин різних контурних котушок, котушок дроселів, трансформаторів, потенціометрів тощо, та способи підганяння їх до заданих величин; правила та способи вмикання контрольно-вимірювальних приладів; різні способи намотування котушок; елементарні знання з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Перевіряє котушки на короткозамкнені витки. Підганяє індуктивності та опори за допусками, які показані у кресленнях, та згідно з технічними умовами. Підраховує межі допусків за кресленням. Перевіряє та виміряє електричні параметри контурних котушок дроселів, потенціометрів тощо, а також підганяє їх до заданих величин із застосуванням електровимірювальних приладів. Перевіряє властивості магнітного осердя та схеми з'єднань кабелів живлення.

Приклади робіт
Котушки телефонного реле - перевірка та підганяння на мості опорів з допуском за опором +- 1-2%. Котушки - підганяння індуктивності з точністю до +- 10%. Прилади вимірювань індуктивності - підганяння індуктивності з точністю +- 10%, з вимірюванням опорів з допуском +- 10% на мості опорів.