Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"; Положення про Національну службу посередництва і примирення; чинне законодавство України про працю; Господарський кодекс України; нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин; Конвенцію Міжнародної організації праці "Про сприяння колективним переговорам"; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою з проведення аналізу та встановлення об'єктивних або суб'єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі; результатів заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань організаційно-правової форми господарювання підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, Аналізує підготовлені експертами з регулювання соціально-трудових відносин висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та готує пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої, мотивуючої та рекомендаційної частин. Організовує і бере участь у проведенні заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників, масових інформаційних каналів зв'язку (газет, журналів, бюлетенів, об'яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), а також соціологічних досліджень. Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до розв'язання спірних питань. Консультує роботодавця, представників адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових відносин. Координує роботу експертів з регулювання соціально-трудових відносин. Сприяє розв'язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Організовує проведення примирно-переговорних процедур, сприяє реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, керує роботою з розроблення рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.